શ્રી કલ્યાણજી ઠાકરસી એન્ડ સન્સ જૈન વિદ્યાનિકેતન.

સંચાલિત સંસ્થાઓ :

(1) શ્રી કરસન લધુભાઈ નિસર સરસ્વતી સદન, ડુમરા કચ્છ (સ્થાપના ઈ.સ. ૧૯૧૮)..

(2) શ્રી ધનજી કેશવજી અને શ્રી પાંચુભાઈ મણસી કન્યા છાત્રાલય, ગોધરા કચ્છ. (સ્થાપના ઈ.સ. ૧૯૬૩)

મુંબઈનું સરનામું :

શ્રી કલ્યાણજી ઠાકરસી એન્ડ સન્સ જૈન વિદ્યાનિકેતન, ૨૦૭ વિણા ચેમ્બર્સ, ચોથી કલાઈવ ક્રોસ લેન, દાંણા બંદર, મસ્જીદ રેલ્વે સ્ટેશન, મુંબઈ ૪૦૦૦૦૯.

::::

www.chhatralaya.in
email : helpkvo@gmail.com

(Mobile +91 98200 86813)

(Tel : 022 - 2348 0007)


PTR No. E-1524 (Mumbai) dated 30.01.1958

PTR No. E-337(Kutch) dated 28.07.1968

PAN AACTS 1841H Date of Incorporation 04.04.1964

कच्छी विसा ओसवाळ देरावासी जैन समाजनी एक सभा डुमरा कच्छमां गुजराती विक्रम सवंत 1975, मागसर सुदि 14, सोमवार तारीख 16.12.1918 मळी हती अने संस्थानुं नाम "श्री कच्छी विसा ओसवाळ देरावासी जैन बाळाश्रम" राखवामां आवेल.

गुजराती विक्रम सवंत 2019, महा वदि छठ्ठ गुरुवार तारीख 14.02.1963नी सभामां संस्थानुं नाम "श्री कल्याणजी ठाकरसी एन्ड सन्स जैन छात्रालय - डुमरा कच्छ" राखवामां आवेल अने गोधरा कच्छमां कन्या छात्रलय शरु करवानुं नक्की कर्युं अने गुजराती विक्रम सवंत 2019, जेठ वदि चौदस गुरुवार तारीख 20.06.1963थी कन्या छात्रालय शरु कर्युं.

Tuesday, May 07, 2013

કન્યા છાત્રાલયમાં પ્રવેશ માટે સુચના : કચ્છમિત્ર તારીખ ૯ અને ૧૩ મે, ૨૦૧૩કન્યા છાત્રાલયમાં પ્રવેશ માટે સુચના  :
કચ્છમિત્ર તારીખ ૯ અને ૧૩ મે, ૨૦૧૩                                             બુધવાર તારીખ ૦૧.૦૫.૨૦૧૩. ફોટાઓ....Wednesday, May 01, 2013

બુધવાર તારીખ ૦૧.૦૫.૨૦૧૩. ફોટાઓ....


બુધવાર તારીખ ૦૧.૦૫.૨૦૧૩. ફોટાઓ....

ફોટાઓ નીચે આમંત્રણ પત્રીકાની નીચે મુકેલ છે...


Friday, April 19, 2013

ગોધરા કન્યા છાત્રાલય : આમંત્રણ પત્રિકા બુધવાર ૦૧.૦૫.૨૦૧૩.ગોધરા કન્યા છાત્રાલય  :  આમંત્રણ પત્રિકા બુધવાર ૦૧.૦૫.૨૦૧૩.


બુધવાર તારીખ ૦૧.૦૫.૨૦૧૩. ફોટાઓ....
સુવર્ણ જયંતિ સંભારણા :: આમંત્રણ : બુધવાર ૧લી મે, ૨૦૧૩.સુવર્ણ જયંતિ સંભારણા  : : આમંત્રણ : બુધવાર ૧લી મે, ૨૦૧૩.Monday, April 01, 2013

સુવર્ણ જયંતિ અવસરે સુવેનિયર : ગોધરા કન્યા છાત્રાલય : પરિપત્ર


સુવર્ણ જયંતિ અવસરે સુવેનિયર : ગોધરા કન્યા છાત્રાલય : પરિપત્રસુવર્ણ જયંતિ અવસરે સુવેનિયર : ગોધરા કન્યા છાત્રાલય

૯૪ વર્ષ પહેલાં પરમ પૂજ્ય મુનીશ્રી પદ્મવિજયજી મહારાજ સાહેબની પ્રેરણાથી સંવત ૧૯૭૫ના મહા સુદિ ૯ના શુભ દિને જ્ઞાતિના અગ્રેસર ડુમરાના શેઠ નથુભાઈ માલસીના પ્રમુખપણે જ્ઞાતીના બાળકો માટે રહેવાની તેમજ અભ્યાસની સગવડ માટે આ સંસ્થાની સ્થાપના થઈ. 

ઈ.સ. ૧૯૧૮ની શરુઆતથી ડુમરાની જૈન મહાજનવાડીના મકાનમાં શ્રી કચ્છી વીસા ઓશવાળ જૈન બાળાશ્રમની પ્રવૃત્તિઓ ચાલતી હતી.

સંસ્થાના આદ્ય સ્થાપકો અને મુખ્ય દાતાઓમાં ગઢસીસાના શા ખીમજી શામજી, ડુમરાના શા રતનશી મુરજી, દેવરાજ ટોકરશી, ઉમરશી કચરા, લાલજી ભારમલ, કાનજી મુરજી, ખીમજી પરબત હતા.

૧૯૫૭માં ડુમરામાં સરકારી હાઈસ્કુલની શરુઆત થઈ અને ૧૯૬૨માં સંસ્થા તરફથી બાળાશ્રમનું નવું વિશાળ મકાન બનાવવામાં આવ્યું અને એનું ઉદઘાટન એ વખતના ગુજરાતના મુખ્ય પ્રધાન ડો. જીવરાજ મહેતાના વરદ હસ્તે થયું.

હાલાપુરના દાનવીર શ્રી મોનજી કલ્યાણજી તથા શ્રી દેવરાજ કલ્યાણજીએ પોતાના પિતાશ્રીનું નામ જોડવાની શરતે માતબર રકમની ઓફર કરી અને શ્રી કલ્યાણજી ઠાકરસી એન્ડ સન્સ જૈન વિદ્યાનિકેતન તરીકે સંસ્થાનું નામ રાખવામાં આવ્યું તથા ૧૯૭૪માં દાતાની ઓફરથી ડુમરાનું મકાન શ્રી કરસન લધુભાઈ નિસર સરસ્વતી સદન તરીકે ઓળખાવવા લાગ્યું.

નવા મકાનના ઉદ્ધઘાટન વખતે કચ્છમાં કન્યા છાત્રાલય શરુ કરવાની ચર્ચા કરવામાં આવેલ.

શ્રી પાંચુભાઈ મણશી, શ્રી હીરજી ધનજી કેશવજી, શ્રી ડુંગરશી રવજી તથા શ્રી આણંદજી હીરજી તરફથી એમના હસ્તકના ટ્રસ્ટના મકાનો તેમજ રોકડ ફંડ મળતાં ગોધરામાં જુન ૧૯૬૩થી શ્રી ધનજી કેશવજી તથા શ્રી પાંચુભાઈ મણશી કન્યા છાત્રાલયની પ્રવૃતિ શરુ થઈ અને વિદુષી બહેન પાનબાઈ ઠાકરસીની સેવાઓ ઉપલબ્ધ થઈ.

સંસ્થાનું તૈયાર વિશાળ મકાન મળવાથી ૧૯૮૭માં નવોદય વિદ્યાલયની પ્રવૃત્તિ ડુમરામાં ચાલુ થઈ. ૧૯૯૭થી નવોદય વિદ્યાલય સમિતિ અલગ ૫૦ એકર જમીન પર ડુમરામાં નવોદય  વિદ્યાલય ચલાવે છે.  ૨૦૦૧ના ભુકંપ પછી સંસ્થાની જમીનમાંથી એક લાખ ચોરસ ફુટથી વધારે જમીન ઉપર વડા પ્રધાન રાહત ફંડથી ડુમરા સરકારી ઉચ્ચ માધ્યમિક શાળાનું મકાન સરકારે બનાવેલ છે. ભુકંપ પછી સંસ્થાના ડુમરા મકાનને અસર થયેલ અને વિશાળ મકાનને સંભાળવાનું મુશ્કેલ થતાં આખરે નક્કી થયા મુજબ મકાન જમીન સમતળ કરી નાખવામાં આવેલ.

કન્યા છાત્રાલયની સ્થાપનાને ૫૦ વર્ષ થતાં હોઈ સુવર્ણ જયંતિ અવસરે સંસ્થા તરફથી ઈલેકટ્રીક સુવેનિયર સ્મરણિકા  કોમ્પેક ડિસ્ક ઉપર બહાર પાડવાનું વિચારેલ છે.

આ સંસ્થા સાથે વિવિધ રીતે સંકડાયેલ, દાતાઓ, માજી અધિકારીઓ/ટ્રસ્ટીઓ,  કારોબારી સભાસદો, છાત્રો, છાત્રબાળાઓ પોતાની વિગતવાર માહિતિ, સંસ્થા સાથે સંકડાયેલ વર્ષ,  શુભેચ્છા સંદેશાઓ, વિગતો, ફોટાઓ સ્મરણિકાની સીડીમાં સમાવેશ કરવા ઉપરના સરનામે જરુર મોકલી આપે અથવા ફોન પર જાણ કરવાથી પ્રતિનિધિ આવીને લઈ જશે.


લિ. 
જૈન બાળાશ્રમ, કન્યા છાત્રાલય
જૈન વિદ્યાનિકેત - પરિવાર.

મુંબઈ તા. ૧૪.૦૨.૨૦૧૩.    

Tuesday, March 19, 2013

શુભે્ચ્છા સંદેશાઓ

શુભે્ચ્છા સંદેશાઓ


કચ્છ ગામ વરંડી મોટીના શ્રી દામજી જીવરાજ ખીંયશી નાગડા હાલે હૈદ્રાબાદનો આજ ગુરુવાર ૨૫.૦૪.૨૦૧૩ના ફોન હતો કે સુવર્ણ જયંતિ ઓચ્છવનો આમંત્રણ મળેલ છે અને અન્ય કામ કાજના કારણે હાજર નહીં રહી શકું. જયંતિ ઓચ્છવની બધી રીતે સફળતા ઈચ્છું છું, ખુબ ખુબ શુભેચ્છાઓ.... અને મારા લાયક કાંઈ પણ કામ કાજ હોય તો જરુર જણાવજો.કચ્છ ગામ ગોધરાના શ્રી શાંતિલાલ ખેતશી ખીમજી નાગડા, અંબિકા બેગ, મુંબઈ તરફથી આજ શુક્રવાર તારીખ ૨૬.૦૪.૨૦૧૩ના ફોન હતો કે મુંબઈમાં અન્ય કામ કાજમાં રોકાયેલો હોવાથી સમારંભમાં હાજરી આપી શકીશ નહીં. સમારંભ માટે મારી ખુબ ખુબ શુભેચ્છાઓ....

અહેવાલ અને ફોટાઓ


અહેવાલ અને ફોટાઓ

અહીં જે ફોટાઓ મુકેલ છે એમાં ઘણી વિગતો લખવાની બાકી છે તેમજ ફોટાઓને ઉભા ગોઠવવાનું, એડિટીંગ, વિવરણ લખવાનું,  તારીખ પ્રંમાણે ગોઠવવાનું કામ ચાલુ છે.


અહેવાલ અને ફોટાઓ


અહેવાલ અને ફોટાઓ

અહીં જે ફોટાઓ મુકેલ છે એમાં ઘણી વિગતો લખવાની બાકી છે તેમજ ફોટાઓને ઉભા ગોઠવવાનું, એડિટીંગ, વિવરણ લખવાનું,  તારીખ પ્રંમાણે ગોઠવવાનું કામ ચાલુ છે.
અહીં જે ફોટાઓ મુકેલ છે એમાં ઘણી વિગતો લખવાની બાકી છે તેમજ ફોટાઓને ઉભા ગોઠવવાનું, એડિટીંગ, વિવરણ લખવાનું,  તારીખ પ્રંમાણે ગોઠવવાનું કામ ચાલુ છે.