શ્રી કલ્યાણજી ઠાકરસી એન્ડ સન્સ જૈન વિદ્યાનિકેતન.

સંચાલિત સંસ્થાઓ :

(1) શ્રી કરસન લધુભાઈ નિસર સરસ્વતી સદન, ડુમરા કચ્છ (સ્થાપના ઈ.સ. ૧૯૧૮)..

(2) શ્રી ધનજી કેશવજી અને શ્રી પાંચુભાઈ મણસી કન્યા છાત્રાલય, ગોધરા કચ્છ. (સ્થાપના ઈ.સ. ૧૯૬૩)

મુંબઈનું સરનામું :

શ્રી કલ્યાણજી ઠાકરસી એન્ડ સન્સ જૈન વિદ્યાનિકેતન, ૨૦૭ વિણા ચેમ્બર્સ, ચોથી કલાઈવ ક્રોસ લેન, દાંણા બંદર, મસ્જીદ રેલ્વે સ્ટેશન, મુંબઈ ૪૦૦૦૦૯.

::::

www.chhatralaya.in
email : helpkvo@gmail.com

(Mobile +91 98200 86813)

(Tel : 022 - 2348 0007)


PTR No. E-1524 (Mumbai) dated 30.01.1958

PTR No. E-337(Kutch) dated 28.07.1968

PAN AACTS 1841H Date of Incorporation 04.04.1964

कच्छी विसा ओसवाळ देरावासी जैन समाजनी एक सभा डुमरा कच्छमां गुजराती विक्रम सवंत 1975, मागसर सुदि 14, सोमवार तारीख 16.12.1918 मळी हती अने संस्थानुं नाम "श्री कच्छी विसा ओसवाळ देरावासी जैन बाळाश्रम" राखवामां आवेल.

गुजराती विक्रम सवंत 2019, महा वदि छठ्ठ गुरुवार तारीख 14.02.1963नी सभामां संस्थानुं नाम "श्री कल्याणजी ठाकरसी एन्ड सन्स जैन छात्रालय - डुमरा कच्छ" राखवामां आवेल अने गोधरा कच्छमां कन्या छात्रलय शरु करवानुं नक्की कर्युं अने गुजराती विक्रम सवंत 2019, जेठ वदि चौदस गुरुवार तारीख 20.06.1963थी कन्या छात्रालय शरु कर्युं.

Tuesday, May 07, 2013

કન્યા છાત્રાલયમાં પ્રવેશ માટે સુચના : કચ્છમિત્ર તારીખ ૯ અને ૧૩ મે, ૨૦૧૩કન્યા છાત્રાલયમાં પ્રવેશ માટે સુચના  :
કચ્છમિત્ર તારીખ ૯ અને ૧૩ મે, ૨૦૧૩                                             બુધવાર તારીખ ૦૧.૦૫.૨૦૧૩. ફોટાઓ....15 comments:

 1. વિદ્યાર્થિની : સેંઘાણી રુચીતા બાબુલાલ હંસરાજ

  ગામ : અરજણપર, પોસ્ટ ધનાવાડા અબડાસા ૩૭૦૬૫૦

  ધોરણ : આઠ

  ReplyDelete
 2. વિદ્યાર્થિની : વાળંદ ભારતી રતીલાલ હરખચંદ
  ગુણપુરી નગર, તલવાણા, તાલુકા માંડવી કચ્છ ૩૭૦૪૬૦

  ધોરણ નવ

  ReplyDelete
 3. student name : Goswami Bhumi Dineshpuri
  fathers name : Goswami dineshpuri ratanpuri
  Mothers name : Goswami Nishaben Dineshpuri
  Grand fathers name : Goswami Ratanpuri pachanpuri
  Surname : Goswami
  Village name : Bhuj
  Date of birth : 19/07/1996
  passed 9th class in april 2013 now wants admission in 10th class
  Full address : Goswami Dinesgpuri Ratanpuri
  Ganesh chowk Jeshta nagar
  Near vishwakarma temple,
  Near khavda bhati
  Bhuj - kutch 370001
  Mobile No. 8141217313

  ReplyDelete
 4. ગોસ્વામી ભુમી દિનેશપુરી રતનપુરી, ભુજ કચ્છ

  ગણેશ ચોક, જેષ્ઠા નગર, વિશ્વકર્મા મંદિરની બાજુમાં, ખાવડા ભઠ્ઠીની બાજુમાં, ભુજ કચ્છ ૩૭૦૦૦૧.

  ધોરણ દસ માટે

  ReplyDelete
 5. Child name: Asma Jusab
  D.O.B: 27 january,2000
  Father's name: Jusab usman
  Mother's Name: SUgra
  Address: vill- Halapar Ta-Mandvi Dist-Kutch (Gujarat)
  Admission for standard 9
  Passed standard 8 with 79 percent in 2012-13

  ReplyDelete
 6. વિદ્યાર્થિની : ગુંસાઈ ટવીન્કલ હિમતગિરી પુરુષોત્તમગિરી

  ધોરણ નવ

  વરલી, જુનાવાસ વાછડા દાદાના મંદિરની બાજુમાં,

  વાયા : ખેડોઈ કચ્છ ૩૭૦૧૩૦.

  ReplyDelete
 7. લોચાણી ઈન્દુ યોગેશ રામજી
  ધોરણ દસ માટે
  નગર પાલીકા કચેરી સામે, અંજાર કચ્છ ૩૭૦૧૧૦.

  ReplyDelete
 8. વિદ્યાર્થિની : નેહા પ્રફુલ્લ મોરારજી સાવલા

  ગામ : કાંડાગરા મોટા, વાયા બિદડા કચ્છ ૩૭૦૪૩૫

  મોબાઈલ ૯૯૭૮૦ ૫૬૪૩૫

  ધોરણ ૧૨મી પાસ. ૧૩મીમા પ્રવેશ જોઈએ છે.

  ReplyDelete
 9. વિદ્યાર્થિની : લક્ષ્મી રાઘુભાઈ વેલભાઈ બાળા
  ધોરણ : નવ
  ગામ : ચાન્દ્રોડા, (અંજાર કચ્છ)
  મો. ૯૮૨૫૭ ૩૦૨૨૭

  ReplyDelete
 10. વિદ્યાર્થિની : લાવડિયા સુષ્મા શંભુભાઈ બીજલભાઈ
  ધોરણ : નવ
  ગામ : ચાન્દ્રોડા, (અંજાર કચ્છ)
  મો. ૯૯૧૩૯ ૯૭૫૬૦

  ReplyDelete
 11. વિદ્યાર્થિની : ધનુબેન રાઘુભાઈ વેલભાઈ બાળા
  ધોરણ : ૧૧
  ગામ : ચાન્દ્રોડા, (અંજાર કચ્છ)
  મો. ૯૮૨૫૭ ૩૦૨૨૭

  ReplyDelete
 12. વિદ્યાર્થિની : લાવડિયા શીતલ રાજેશભાઈ જીવાભાઈ
  ધોરણ : નવ
  ગામ : ચાન્દ્રોડા, (અંજાર કચ્છ)
  મો. ૯૯૦૯૮ ૮૩૨૭૭

  ReplyDelete
 13. લક્ષ્મી અશોકભાઈ મહેશ્ર્વરી કુરબઈ ભુજ ક્ચ્છ ૩૭૦૦૩૦.

  ધોરણ નવ માટે

  =============
  ઉપર બધાને
  =============

  બધાને પોંચ માટે મોબાઈલ ઉપર એસએમએસ તથા બધાને પોસ્ટ કાર્ડથી લખી જણાવેલ છે કે વિગતો મળેલ છે.

  લિ. વીકે વોરા

  ReplyDelete
 14. વિદ્યાર્થીની : સોઢા શીતલબા દીલીપસીંહ જીલુભા
  ગામ ગેલડા પીનકોડ ૩૭૦૪૦૫
  ધોરણ ૭ માટે અરજી મળેલ છે.

  ReplyDelete
 15. મફત અને ફરજીયાત પ્રાથમીક શીક્ષણને કારણે બધી બાજુએથી નવ નવા પગલા લેવામાં આવે છે. દેશ પછી રાજય પછી જીલ્લા અને તાલુકા સુધી હવે બધાને બધી વીગતો, પ્રવૃત્તીઓ નેટ ઉપર મુકવાની જરુર પડૅ છે.

  દાખલા તરીકે પોરબંદર જીલ્લાના રાણાવાવ તાલુકાના બ્લોગનીની લીન્ક નીચે આપેલ છે...

  http://livebrcranavav.blogspot.in/p/brc-info_3302.html

  ReplyDelete

કોમેન્ટ મુકવા બદલ આભાર !!!